Windows: създайте файл с произволен размер

Windows: създайте файл с произволен размер
Windows: създайте файл с произволен размер
Anonim
Windows - файл с всякакъв размер
Windows - файл с всякакъв размер

Понякога се нуждаем от файл с определен размер, който ще използваме, например, когато тестваме скоростта на запис на външно устройство. Можем да създадем такъв файл по много лесен начин, което е важно, ще ни отнеме само няколко секунди. Не е необходимо да инсталираме допълнителни програми, всичко, от което се нуждаете, е командният ред.

В самото начало трябва да стартираме команден ред в администраторски режим. В търсачката въведете cmd, след което щракнете върху втория бутон на мишката върху намерената позиция. От контекстното меню изберете опцията Изпълни като администратор.

стартирайте командния ред като администратор
стартирайте командния ред като администратор

Въведете командата: fsutil file createnew filename extension size

Файлът с даденото име ще бъде създаден в текущата директория, можем също да посочим път, благодарение на който ще запазим файла на друго място. Размерът на файла трябва да бъде даден в байтаПо-долу представяме пример за създаване на файл abc.txt с размер 1 GB в директорията D: \ test.

Windows: създайте файл с произволен размер
Windows: създайте файл с произволен размер

Примери за конвертиране на различни размери в байтове:

Популярна тема