EduAction от Microsoft

EduAction от Microsoft
EduAction от Microsoft
Anonim
Image
Image

Microsoft стартира днес програмата "Microsoft Office в EduAkcji". Като част от програмата компанията ще предлага на студенти, ученици и служители от образователния сектор офис пакети Microsoft Office при преференциални условия

За покупката е необходим документ, потвърждаващ статута на ученик, студент или служител в образователния сектор (лична карта или удостоверение за работа в образователна институция). Предлаганият лиценз дава право на участниците в програмата да използват пакета Office 2003 в полската версия и да закупят медията Office 2007, също в полската версия, на промоционална цена в момента на предоставяне на медията с продукта като част от " Microsoft Office в кампанията EduAkcja.

Пакетите, предлагани в действие, включват Microsoft Office 2007 PL лиценз и Office 2003 PL носител. Стандартният лиценз за Microsoft Office струва 198,86 PLN (бруто), а лицензът за Microsoft Office Professional струва 278,75 PLN (бруто). Разходите за транспорт, които се поемат от купувача, са 5, 25 PLN

Уебсайтът на програмата EduAkcja можете да намерите тук. Лицензите са лични и не могат да се прехвърлят или продават на други лица. Софтуерът може да се използва за некомерсиални цели. Лицензът става собственост на купувача и не изтича, след като купувачът загуби статуса, който му дава право да купува.

Популярна тема